مسابقات شطرنج جام نوروز در شهرضا به پایان رسید

0

دومین دوره مسابقات شطرنج جام نوروز در شهرضا با قهرمانی محسن وقار از گیلان به پایان رسید. این مسابقات طی روزهای دوم تا پنجم فروردین ماه با فرمت زمانی 60 دقیقه به اضافه 30 ثانیه پاداش، در 9 دور به روش سوئیسی و در دو جدول برگزار شد. از استان همدان علی مجیدی شادان در جدول A حضور داشت که با 4 برد، یک مساوی، 4 شکست و کسب 4/5 امتیاز، ضمن افزایش 81 واحدی ریتینگ خود، مقام هفدهم را کسب کرد.

علی مجیدی شادان

دسترسی به سایت نتایج جدول A

دسترسی به سایت نتایج جدول B

ارسال پاسخ