گزارش تصویری مراسم اختتامیه و توزیع جوایز لیگ باشگاه های استان همدان

0

مراسم اختتامیه و توزیع جوایز لیگ باشگاه های استان همدان، شامگاه روز جمعه 96/11/27 در محل هیات شطرنج استان همدان برگزار شد.

IMG_20180217_084050_046 IMG_20180217_084057_952 IMG_20180217_084109_196 IMG_20180217_084114_275 IMG_20180217_084116_299 IMG_20180217_084120_039 IMG_20180217_084127_964 IMG_20180217_084132_397 IMG_20180218_161027_465 IMG_20180219_230450_197 IMG_20180219_230514_574 IMG_20180219_230520_300 IMG_20180219_230526_790 IMG_20180219_230529_302 IMG_20180219_230542_371 IMG_20180219_230544_882 IMG_20180219_230550_398 IMG_20180219_230555_929 IMG_20180219_230600_559

ارسال پاسخ