یک دوره مسابقه شطرنج سریع در تویسرکان برگزار می شود

0

هیأت شطرنج تویسرکان در نظر دارد یک دوره مسابقه شطرنج سریع را با شرایط ذیل در تاریخ 12 آبان ماه در شهر تویسرکان برگزار نماید:
1 – مسابقات روز جمعه ( 12 / 8 / 96 ) راس ساعت 9 صبح، به میزبانی هیأت شطرنج تویسرکان آغاز خواهد شد.
2 – کلیه شرکت کنندگان موظفند 30 دقیقه قبل از شروع دور اول مسابقات در محل بازی ها حاضر باشند.
3 – قوانین و مقررات فدراسیون جهانی شطرنج ( بخش بازی های سریع ) در مسابقات اعمال می گردد.
4 – مسابقات به صورت انفرادی در  9 دور به روش سوئیسی برگزار خواهد شد.
5 – زمان بازی برای هر بازیکن عبارت است از 15 دقیقه برای کل بازی به علاوه 3 ثانیه پاداش به ازای انجام هر حرکت از اولین حرکت بازی است.
6 – رده بندی نهایی بر اساس مجموع امتیازات کسب شده هر بازیکن در پایان مسابقات تعیین خواهد شد.
7 – چنانچه دو یا چند بازیکن امتیازات یکسان کسب کرده باشند؛ برای تعیین رتبه و جایزه آن ها از روش شکستن امتیاز به شرح زیر و به ترتیب الویت استفاده خواهد شد:

الف) رویارویی مستقیم

ب) بوخ هولز قطع شده 1

ج) بوخ هولز قطع شده 2

د) بوخ هولز متوسط 1

8 – به هر بازیکن فقط یک حكم و یک جایزه تعلق خواهد گرفت.
(در صورت كسب عنوان توسط یک بازیكن در چند بخش مختلف، فقط حكم و جایزه بالاتر به ایشان تعلق خواهد گرفت و بدیهی است كه نفرات بعدی در بخش های دیگر به عنوان نفر برتر آن بخش ها محسوب و معرفی خواهند شد)
9 – به نفرات برتر مسابقات، جایزه و حکم قهرمانی اهداء خواهد شد.

جوایز اصلی:

نفرات اول، دوم، سوم، چهارم و نفر اول بانوان

جوایز ویژه:

به نفرات برتر رده های سنی زیر 12 سال و زیر 16 سال و پیشکسوتان (در صورت حضور حداقل 5 شرکت کننده در هر رده سنی) جوایزی اهدا خواهد شد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام در مسابقات، با آقای محمد گرگین به شماره 09189515591 تماس حاصل نمایید.

ارسال پاسخ