عملکرد شطرنج بازان استان در مسابقات ارومیه

0

عملکرد شطرنج بازان استان در مسابقات ارومیه

از استان همدان 9 شرکت کننده  در سه جدول مختلف جام سرداران ارومیه، به رقابت با حریفان خود پرداختند و حضور آنها با موفقیت نسبی همراه بود. محمد حسین قنبر علی فرزاد عنوان نوزدهم رده سنی زیر 14 سال و مقام اول رده سنی زیر 8 سال را به دست آورد. امیر علی دلاوری، ساسان علی بابایی و شایان رحمتیان هم موفق شدند در یک چهارم بالایی جدول B قرار گیرند. همچنین 6 بازیکن، موفق به افزایش درجه بین المللی خود شدند که در این بین ساسان علی بابایی با افزایش 156 واحدی، موفق ترین شرکت کننده  استان بود. عملکرد شطرنج بازان استان در مسابقات ارومیه، در جدول زیر خلاصه شده است:

تغییر ریتینگ رتبه امتیاز باخت مساوی برد رنکینگ اولیه تعداد شرکت کننده گروه نام بازیکن ردیف
-38 55 3.5 4 3 2 57 74 A سینا کوروند 1
156 45 5.5 3 1 5 123 219 B ساسان علی بابایی 2
49 43 5.5 3 1 5 53 219 B امیرعلی دلاوری 3
38 54 5.5 3 1 5 101 219 B شایان رحمتیان 4
57 100 4.5 2 5 2 142 219 B یاشار موحدی 5
9 133 4 5 0 4 165 219 B سروش ستاره 6
-16 171 3 6 0 3 170 219 B حسین صالحی 7
-11 140 3.5 5 1 3 122 219 B محمد رضا احمدیان 8
21 19 5.5 3 1 5 32 77 E محمد حسین قنبرعلی فرزاد 9

ارسال پاسخ