مسابقه شطرنج تشویقی رده های سنی همدان برگزار شد

0

یک دوره مسابقه شطرنج تشویقی رده های سنی، با حضور شطرنج بازان کلاس های آموزشی هیات شطرنج همدان برگزار شد. این مسابقه در روز جمعه 17 دی ماه، با فرمت زمانی 10 دقیقه برای هر بازیکن و 3 ثانیه پاداش به ازای انجام هر حرکت و با حضور 39 نفر در محل هیات شطرنج همدان، انجام شد و در پایان 6 دور رقابت، فراز فرزانه، امیرحسین زارعی و مهدی زارع به عنوان نفرات برتر انتخاب شدند. همچنین نفرات برتر رده های سنی، به این شرح انتخاب شدند:

رده سنی زیر 8 سال:

1- آرین زنده دار

2- امیرحسین بیات

3- آریا کشمیری پور

رده سنی زیر 10 سال:

1- کیان گلی

2- دانیال خوش باور

3- امیرعلی صادقی

رده سنی زیر 12 سال:

1- مهیار جهانیان

2- آرمین قربانی

3- فربد فرزانه

 

نفر برتر بانوان:

صبا اسدی


گزارش تصویری مسابقاتimg_20170106_135924 img_20170106_135927 img_20170106_135929 img_20170106_135931 img_20170106_135933img_20170106_135935 img_20170106_135937 img_20170106_135939 img_20170106_135942 img_20170106_135944img_20170106_135946 img_20170106_140005 img_20170106_140008 img_20170106_140010
img_20170106_140017 img_20170106_140020 img_20170106_140023 img_20170106_140025 img_20170106_140027img_20170106_140030 img_20170106_140033 img_20170106_140036 img_20170106_140039

ارسال پاسخ