مسابقات شطرنج قهرمانی جوانان کشور آغاز شد

0

مسابقات شطرنج قهرمانی جوانان کشور از امروز 15 آبان ماه در دو بخش پسران و دختران، در شهرهای تهران و یزد آغاز شد. این مسابقات با استقبال کم شرکت کنندگان روبرو شده است، به طوری که در بخش پسران 23 نفر و در بخش دختران 22 نفر در مسابقات حضور دارند. این رقابت ها تا 21 آبان ماه ادامه خواهد داشت. امیر مسعود مرادی تنها نماینده استان همدان، در این مسابقات است.

امیر مسعود مرادی

دسترسی به سایت نتایج پسـران

دسترسی به سایت نتایج دختـران

 

ارسال پاسخ