مسابقات شطرنج قهرمانی بانوان استان همدان آغاز شد

0

مسابقات شطرنج قهرمانی بانوان استان همدان از ساعت 17/30 روز چهارشنبه 95/5/13 با شرکت 12 نفر در محل هیات شطرنج همدان آغاز شد. این مسابقات به داوری آقای محمد قیاسوند و در 5 دور به روش سوئیسی برگزار خواهد شد.

دسترسی به سایت نتایج

مشاهده آیین نامه مسابقات

ارسال پاسخ