تیم ها و نفرات برتر بیست و پنجمین دوره مسابقات لیگ شطرنج باشگاه های استان همدان

0

با پایان بیست و پنجمین دوره مسابقات لیگ شطرنج باشگاه های استان همدان، تیم ها و نفرات برتر این مسابقات به شرح زیر انتخاب شدند:

تیم های برتر

1- باشگاه شطرنج رخ A

2- باشگاه شطرنج قائم مقامی

3- باشگاه شطرنج صفوت

نفرات برتر میز یک

1- صادق اسدی از باشگاه شطرنج صفوت

2- محمد جلیل قره داغی از ذهن برتر

3- محمد امین جباری از نوجوانان ملایز

نفرات برتر میز دو

1- معین مساجدیان از باشگاه شطرنج صفوت R

2- وحید تیموری از ذهن برتر

3- امیر محمد غلامی از تک رخ

نفرات برتر میز سه

1- بهراد باقری از امید بهار و صالح آباد

2- مسلم حسن آبادی از سازمان نظام مهندسی

3- سینا کوروند از پرسپولیس

نفرات برتر میز چهار

1- امیرعلی دلاوری از باشگاه شطرنج رخ A

2- امیرحسین جعفری از باشگاه شطرنج صفوت N

3- ساسان علی بابایی از باشگاه شطرنج صفوت

نفرات برتر میز پنج

1- سعید گلفروزی از باشگاه شطرنج قائم مقامی

2- امین دلاوری از تک رخ

3-  دینا علیشاهی از ققنوس

نفرات برتر میز شش

1- مرجان رادنیا از ماهرخ

2- محمد قیاسوند از باشگاه شطرنج صفوت

3- محمد ارشیا آقا محمدی از باشگاه شطرنج رخ B

ارسال پاسخ