نفرات برتر مسابقات شطرنج قهرمانی رده های سنی کشور

0

مسابقات شطرنج قهرمانی رده ی سنی زیر 8 سال پسران در همدان، مسابقات زیر 10 سال پسران در مازندران، زیر 12 سال پسران در تهران، زیر 14 سال پسران در اصفهان و زیر 16 و زیر 18 سال پسران در قم برگزار شد. مسابقات شطرنج قهرمانی رده های سنی دختران کشور هم به طور همزمان در قزوین و گلستان برگزار شد. قزوین میزبان مسابقات رده ی سنی زیر 8 تا زیر 12 سال و گلستان میزبان رده ی سنی زیر 14 تا زیر 18 سال دختران کشور بود.

نفرات برتر مسابقات شطرنج قهرمانی رده سنی زیر 8 سال پسران کشور در همدان:

1- آرش جعفری از اصفهان
2- باراد احمدی از گیلان
3- امیرحسین نادریان از تهران

دسترسی به سایت نتایج

نفرات برتر مسابقات شطرنج قهرمانی رده سنی زیر 10 سال پسران کشور در مازندران:

1- باراد یگانگی از گیلان
2- رادین یادگار از قزوین
3- سید ابوالفضل موسوی فر از مازندران

دسترسی به سایت نتایج

نفرات برتر مسابقات شطرنج قهرمانی رده سنی زیر 12 سال پسران کشور در تهران:

1- آرتین اشرف از فارس
2- سید محمد پارسا مجیدی از البرز
3- امیر غیوری فر از البرز

دسترسی به سایت نتایج

نفرات برتر مسابقات شطرنج قهرمانی رده سنی زیر 14 سال پسران کشور در اصفهان:

1- حمید رضا ابراهیمی از آذربایجان شرقی
2- محمد جواد خورشیدی از مازندران
3- آرین اعتمادی از اصفهان

دسترسی به سایت نتایج

نفرات برتر مسابقات شطرنج قهرمانی رده سنی زیر 16 سال پسران کشور در قم:

1- سید کیان پور موسوی از مازندران
2- آبتین عطاخان از قزوین
3- پویا محمدی از البرز

دسترسی به سایت نتایج

نفرات برتر مسابقات شطرنج قهرمانی رده سنی زیر 18 سال پسران کشور در قم:

1- مهدی نیکوکار از ایلام
2- علیرضا مبارک نژاد از گیلان
3- ماهان رمضانی از گیلان

دسترسی به سایت نتایج

نفرات برتر مسابقات شطرنج قهرمانی رده سنی زیر 8 سال دختران کشور در قزوین:

1- نفس نوری نژاد از گیلان
2- رومینا شاهوردی از گیلان
3- دریا آزاد از فارس

دسترسی به سایت نتایج

نفرات برتر مسابقات شطرنج قهرمانی رده سنی زیر 10 سال دختران کشور در قزوین:

1- ملیکا محمدی از قزوین
2- ترانه تقی زاده از البرز
3- مائده یوسفیان از اصفهان

دسترسی به سایت نتایج

نفرات برتر مسابقات شطرنج قهرمانی رده سنی زیر 12 سال دختران کشور در قزوین:

1- فاطمه مشهدی از اصفهان
2- ملیکا رحمانی از قزوین
3- مهسا علوی از زنجان

دسترسی به سایت نتایج

نفرات برتر مسابقات شطرنج قهرمانی رده سنی زیر 14 سال دختران کشور در گلستان:

1- سحر معصومی از گیلان
2- الینا سعادتمندی از مازندران
3- ستایش کریمی از تهران

دسترسی به سایت نتایج

نفرات برتر مسابقات شطرنج قهرمانی رده سنی زیر 16 سال دختران کشور در گلستان:

1- سیده ستاره سبط رسول از مازندران
2- پروا بهزاد نظیف از گیلان
3- پریماه جلالی از مازندران

دسترسی به سایت نتایج

نفرات برتر مسابقات شطرنج قهرمانی رده سنی زیر 18 سال دختران کشور در گلستان:

1- میترا اصغر زاده از البرز
2- آناهیتا زاهدی فر از تهران
3- فاطمه معتمدی از مازندران

دسترسی به سایت نتایج

ارسال پاسخ