آیین نامه بیست و پنجمین دوره مسابقات لیگ شطرنج باشگاه های استان همدان

0

بیست و پنجمین دوره مسابقات لیگ شطرنج باشگاه های استان همدان از روز جمعه 98/7/26 در محل هیات شطرنج همدان آغاز خواهد شد. این مسابقات در یک جدول و در 11 دور به روش سوئیسی برگزار می شود.

آیین نامه مسابقات

1) اهداف برگزاری مسابقات:

هیأت شطرنج استان همدان در راستای ارتقای سطح کیفی شطرنج استان و ترغیب و تشویق ادارات، سازمان ها، کارخانجات و همچنین آمادگی بازیکنان استان همدان، اقدام به برگزاری مسابقات شطرنج قهرمانی باشگاهی، در قالب لیگ شطرنج استان همدان 1398 می نماید.

2) شرایط ثبت نام در مسابقات:

1-2) داشتن معرفی نامه از دستگاه مربوطه (برای ادارات، سازمان ها و کارخانجات)

2-2) داشتن معرفی نامه از هیات شطرنج شهرستان (برای تیم های شهرستانی)

3-2) پرداخت ورودیه مسابقات

 برای دستگاه های دولتی، کارخانجات و شرکت های خصوصی 18/000/000 ریال

برای گروه ها و دستجات آزاد 9/000/000 ریال

برای تیم های تیم های زیر 14 سال و همچنین تیم های بانوان 7/500/000 ریال

برای تیم های شهرستانی و پیشکسوتان 5/000/000 ریال

تیم زیر 14 سال به تیمی گفته می شود که تمامی بازیکنان آن متولد سال 1384 به بعد باشند.

تیم پیشکسوتان به تیمی گفته می شود که تمامی بازیکنان آن، حداقل 50 سال داشته باشند.

ثبت نام صرفا به صورت اینترنتی و از طریق سایت هیات شطرنج استان همدان به نشانی www.hamedanchess.ir انجام خواهد شد.

3) قوانین و مقررات:

1-3) مسابقات در 11 دور به روش سوئیسی و به صورت ریتد برگزار می گردد.

2-3) زمان بازی ها 90 دقیقه برای هر بازیکن به اضافه 30 ثانیه پاداش برای هر حرکت می باشد.

3-3) کلیه قوانین فیده و بخشنامه های فدراسیون شطرنج جمهوری اسلامی ایران در مسابقات اعمال می شود.

4-3) تأخیر بیش از 30 دقیقه بازیکنان منجر به باخت آن ها خواهد شد و برای حریف یک امتیاز، منظور می شود.

5-3) در شرایط جوی نامناسب، کمیته مسابقات همکاری لازم را با تیم های شهرستانی خواهد داشت.

4) شرایط تیم ها و بازیکنان:

1-4) هر تیم متشکل از 6 بازیکن می باشد که بر روی 4 میز اصلی و 2 میز ذخیره به رقابت خواهند پرداخت.

2-4) چنانچه تیمی در جریان مسابقات بنا به هر دلیل غیر موجهی انصراف دهد، مراتب به کمیته انضباطی فدراسیون گزارش خواهد شد.

3-4) بازیکنان هر تیم موظفند کد عضویت سیستم جامع فدراسیون را به مسئول کمیته مسابقات ارائه نماید.

4-4) برای هر بازی حضور حداقل 3 بازیکن الزامی است. در غیر این صورت پس از پایان زمان غیبت مجاز، تیم بازنده محسوب خواهد شد (باخت تیمی 0-2 و امتیاز بازی 0-4)

5-4) ترکیب بازیکنان در هر دور بایستی حداقل 30 دقیقه قبل از شروع بازی های آن دور به صورت کتبی (با امضای کاپیتان تیم) به سرداور مسابقه تسلیم گردد. در غیر این صورت ترتیب بازیکنان آن دور بر اساس ترتیب میزهای فهرست اصلی است که قبل از آغاز بازی ها ارائه شده است.

6-4) در صورتی که بیش از دو بازیکن همدانی از تیمی از سوی فدراسیون یا هیات شطرنج استان همدان به مسابقات برون مرزی یا داخل کشور اعزام شوند، مسابقه آن تیم به تعویق می افتد و بازی با هماهنگی دو تیم و در اولین فرصت در طول هفته برگزار می شود. به منظور مشخص شدن برنامه سایر تیم ها، نتیجه دیدارهای معوقه، به طور فرضی 2-2 منظور می شود تا در قرعه کشی دور بعد، تاخیری ایجاد نشود.

تبصره: در صورتی که یک یا دو بازیکن از تیمی به مسابقات اعزام شوند، بازی آن تیم به تعویق نخواهد افتاد.

تبصره: در صورت به تعویق افتادن مسابقه، کلیه هزینه های مسابقه ای که بعداً انجام می گیرد به عهده عامل به تعویق افتادن می باشد.

7-4) در صورتی که تیمی خلاف مفاد ماده 4 مقررات و آئین نامه حاضر عمل نماید، 0-4 بازنده محسوب می شود.

8-4) تیم ها موظف به استفاده از کلیه بازیکنان خود هستند و نام هر یک از بازیکنان باید حداقل یکبار در ارنج اصلی تیم ها قرار گیرد.

5) رده بندی و شکستن امتیاز:

رده بندی بر اساس مجموع امتیازات دیدار هر تیم در پایان مسابقات (Match Point) تعیین می گردد. چنانچه دو یا چند تیم، امتیازات یکسان کسب نمایند برای تعیین رتبه آن ها از روش های گره گشایی به ترتیب زیر استفاده می گردد:
الف) Game Point       ب) رویارویی  مستقیم           ج) برگر

6) نحوه تعیین نفر برتر میز ها:

نفرات برتر میزهای ششگانه در پایان مسابقات با توجه به اینکه هر بازیکن در 4 میز اصلی حداقل 7 بازی و برای 2 میز ذخیره حداقل 6 بازی را شرکت کرده باشند، به شرح و مراتب زیر تعیین می گردد:

الف) درصد امتیاز    ب) امتیاز (Point)    ج) رویارویی مستقیم   د) عملکرد (Performance)

تبصره: بازی انجام نشده (غیبت حریف و ) در نتیجه میزها محاسبه می شود.

7) جوایز مسابقات:

جایزه (به ریال) مقام تیمی ردیف
40/000/000 مقام اول 1
30/000/000 مقام دوم 2
25/000/000 مقام سوم 3
12/000/000 مقام اول زیر 14 سال
4
10/000/000 مقام دوم زیر 14 سال
5
8/000/000 مقام سوم زیر 14 سال
6
10/000/000 مقام اول بانوان
7
10/000/000 مقام اول تیم های شهرستانی
8

1-7) به نفرات اول تا سوم میزهای ششگانه مدال و حکم قهرمانی اعطا خواهد شد و به نفر اول میزهای ششگانه 1/500/000 ریال تقدیم خواهد شد.

8) هیات ژوری:

1-8) هیات ژوری در جلسه هماهنگی مسابقات تعیین خواهد شد. هیات ژوری دارای 5 نفر عضو اصلی و 2 نفر عضو علی البدل است که با حضور 3 نفر رسمیت می یابد.

2-8) در صورت اعتراض به رای سرداور یا برگزار کننده، مورد اعتراض باید به صورت کتبی به ضمیمه 1/000/000 ریال وجه نقد توسط کاپیتان تیم حداکثر 15 دقیقه پس از بازی مربوط به هیات ژوری تسلیم گردد. در صورت وارد بودن اعتراض مبلغ مزبور مسترد خواهد شد.

3-8) رای هیات ژوری نهایی و لازم الاجرا ست.

تبصره: اگر اعتراض مربوط به تیمی باشد که یکی از اعضای آن (سرپرست، مربی یا بازیکنان) عضو هیات ژوری باشد، این عضو حق رای ندارد.

9) سایر موارد:

1-9) سرپرست هر تیم موظف است اسامی بازیکنان تیم را در قالب فرم ویژه ثبت نام مسابقات در جلسه هماهنگی، ارائه نماید.

2-9) حضور سرپرست یا نماینده ای از هر تیم در جلسه هماهنگی الزامی بوده و ایشان باید اسامی اعضای تیم و ارنج اصلی بازیکنان خود را به همراه معرفی کاپیتان تیم در این جلسه، کتباً به مسئول کمیته برگزاری مسابقات ارائه دهد. در غیر اینصورت از حضور تیم مذکور جلوگیری به عمل خواهد آمد.

تبصره: مسئولیت عدم حضور نماینده ای از تیم در جلسه هماهنگی بر عهده آن تیم بوده و هیچگونه حق اعتراضی نسبت به مصوبات یا موارد مطروحه در جلسه را نخواهد داشت.

10) اطلاعات مسابقات:

متقاضیان می توانند همه روزه از ساعت 17 تا 20 (به جز روزهای تعطیل) در محل هیات شطرنج همدان به آقای جواد زارعی جهت پاسخگویی و کسب اطلاعات بیشتر مراجعه نمایند.

11) اطلاع رسانی مسابقات:

اطلاع رسانی از طریق سایت اینترنتی هیات شطرنج استان همدان به آدرس www.hamedanchess.ir و همچنین از طریق  کانال تلگرام هیات شطرنج استان همدان، انجام می شود.

محل برگزاری مسابقات:

 همدان، 30 متری سعیدیه، جنب استادیوم ورزشی ملت، هیات شطرنج همدان

تلفکس هیأت شطرنج استان همدان: 38236400-081

تلفن هیات شطرنج استان همدان:     38244950-081 

 مسئول کمیته مسابقات: آقای شهاب کریم پور   09367739703

تبصره: در صورتی که فضای هیات شطرنج جوابگوی تعداد تیم های شرکت کننده نباشد، یک محل کمکی برای برگزاری مسابقات اعلام خواهد شد.

12) زمان بندی مسابقات: 

ساعت تاریخ دور
9/30 صبح جمعه 98/7/26 1
9/30 صبح جمعه 98/8/3
2
17 عصر جمعه 98/8/3 3
9/30 صبح جمعه 97/8/10 4
9/30 صبح جمعه 98/8/17
5
9/30 صبح جمعه 98/8/24 6
9/30 صبح جمعه 98/9/1 7
9/30 صبح جمعه 98/9/8 8
9/30 صبح جمعه 98/9/15 9
9/30 صبح جمعه 98/9/22 10
9/30 صبح جمعه 98/9/29 11

1-12) آخرین مهلت ثبت نام در مسابقات، ساعت 24 روز دوشنبه 98/7/22 می باشد و پس از آن لینک ثبت نام غیر فعال خواهد شد و تحت هیچ شرایطی پس از تاریخ فوق، ثبت نام صورت نخواهد گرفت.

2-12) در صورتی که تیم دولتی هنوز موفق به طی کردن مراحل اداری دریافت وجه و واریز به حساب هیات شطرنج تا روز دوشنبه 98/7/22 نشود، می تواند نهایتا تا پایان مهلت مقرر با ارائه یک فقره چک به مبلغ ثبت نام، مراحل ثبت نام خود را انجام دهد و پس از واریز وجه به حساب هیات شطرنج این چک به آن تیم عودت خواهد شد.

در هنگام ثبت نام به موارد زیر حتما دقت نمایید:

نوع تیم (دولتی، آزاد، بانوان، زیر 14 سال، شهرستان و یا پیشکسوتان) را انتخاب نمایید و پس از آن مبلغ ورودیه مربوطه به تیم، جهت پرداخت فعال می گردد.

حتما از نهایی شدن ثبت نام و تکمیل فرآیند ثبت نام اطمینان حاصل نمائید.

3-12) جلسه هماهنگی سرپرستان تیم ها، ساعت 19/30 روز سه شنبه 98/7/23 در محل هیات شطرنج همدان برگزار خواهد شد.

4-12) در صورت تداخل مسابقات با مسابقات کشوری که به میزبانی همدان برگزار می شود، با اعلام و اطلاع قبلی کمیته مسابقات، در آن هفته مسابقات برگزار نخواهد شد.

ارسال پاسخ