دومین دوره مسابقات المپیاد شطرنج پسران کشور در رشت به پایان رسید

0

در پایان دومین دوره مسابقات شطرنج المپیاد استعدادهای برتر کشور در رشت، استان قهرمان شد. در این دوره از مسابقات 121 شطرنج باز پسر از استان های مختلف کشور در سه بخش استاندارد، رپید و بلیتس با یکدیگر رقابت کردند و در پایان استان های ، عناوین اول تا سوم را کسب کردند. نفرات برتر هر بخش نیز به این شرح معرفی شدند:

بخش استاندارد:

1- علی مجیدی شادان از همدان
2- پارسا نامداری از فارس
3- امیر محمد علیزاده از تهران

بخش رپید:

1- علی مجیدی شادان از همدان
2- محمد ارشیا آقامحمدی از همدان
3- امیر محمد رسولی از البرز

بخش بلیتس:

1- علی مجیدی شادان از همدان
2- راستین موسی پور از گیلان
3- امیر رضا خطیبی از اصفهان


دسترسی به سایت نتایج بخش استاندارد

دسترسی به سایت نتایج بخش رپید

دسترسی به سایت نتایج بخش بلیتس

ارسال پاسخ