مسابقات شطرنج قهرمانی رده سنی زیر ۱۲ سال استان همدان به پایان رسید

0

مسابقات شطرنج قهرمانی رده ی سنی زیر دوازده سال استان همدان که از صبح روز پنجشنبه سی و یکم مرداد ماه 98 در محل هیات شطرنج همدان آغاز شده بود، عصر روز جمعه با شناخت نفرات برتر به پایان رسید. در بخش زیر دوازده سال پسران 58 نفر و زیر چهارده سال دختران 23 نفر حضور داشتند. داوری این مسابقات را آقای جواد زارعی و خانم الهه حاجیان به عهده داشتند.

نفرات برتر زیر دوازده سال پسران:

1- محمد امین مرادی

2- محمد جواد میرزایی

3- طاها تسلیان

نفرات برتر زیر دوازده سال دختران:

1- دینا علیشاهی

2- مهنا حمیدیان

3- هلیا سلطانی

سایت نتایج مسابقات شطرنج رده سنی زیر 12 سال پسران

سایت نتایج مسابقات شطرنج رده سنی زیر 12 سال دختران

ارسال پاسخ