آیین نامه مسابقات شطرنج قهرمانی رده های سنی استان همدان

0

هیات شطرنج استان همدان در نظر دارد مسابقات قهرمانی رده های سنی استان را با شرایط زیر برگزار نماید و بدینوسیله از کلیه علاقمندان جهت شرکت در این مسابقات دعوت به عمل می آید.

1- زمان مسابقه:

رده سنی

تاریخ تولد

زمان برگزاری

کمتر از 6 سال (دختران و پسران)

متولدین 1392/10/11 به بعد 10-11 مرداد
کمتر از 8 سال (دختران و پسران) متولدین 1390/10/11 به بعد 10-11 مرداد
کمتر از 10 سال (دختران و پسران) متولدین 1388/10/11 به بعد 7-8 شهریور
کمتر از 12 سال (دختران و پسران) متولدین 1386/10/11 به بعد 31 مرداد-1 شهریور
کمتر از 14 سال (دختران و پسران) متولدین 1384/10/11 به بعد 24-25 مرداد
کمتر از 16 سال (دختران و پسران) متولدین 1382/10/11 به بعد 17-18 مرداد
کمتر از 18 سال (دختران و پسران) متولدین 1380/10/11 به بعد 17-18 مرداد

 

توجه: لطفا به زمان مشخص شده جهت برگزاری هر رده سنی دقت نمایید (برگزاری رده ها به صورت متوالی نمی باشد).

کلیه بازیکنان می­ بایست نیم ساعت پیش از شروع دور اول در محل مسابقه حاضر باشند.

2- قوانین حاکم:

قوانین فدراسیون جهانی شطرنج (فیده) حاکم بر مسابقات است.

3- تعداد دور بازی ها:

با توجه به شرکت کنندگان تعداد دور بازی ها تعیین می گردد و مسابقات به دو روش سوییسی یا دوره­ ای برگزار خواهد شد.

4- قرعه کشی:

قرعه کشی مسابقات با نرم افزار سوییس منیجر انجام خواهد گرفت.

5- زمان بازی:

زمان بازی برای هر بازیکن 40 دقیقه به اضافه 15 ثانیه پاداش برای هر حرکت از اولین حرکت بازی می باشد.

6- رده ­بندی و گره گشایی:

رده ­بندی بر اساس مجموع امتیازات کسب شده هر بازیکن در پایان مسابقات تعیین خواهد شد و چنانچه دو یا چند بازیکن امتیازات یکسان کسب کرده باشند برای تعیین رتبه آن ها از روش گره گشایی به ترتیب زیر استفاده می­ گردد:

  • در صورت برگزاری مسابقات به روش دوره ای:

الف) رویارویی مستقیم        ب) زونه بورن برگر           پ) کویا

  • در صورت برگزاری مسابقات به روش سوییسی:

الف) رویارویی مستقیم    ب) بوخ هولتس قطع شده 1    پ) بوخ هولتس قطع شده 2     ت) بوخ هولتس متوسط 1      ث) مجموع بوخ هولتس

7- ورودیه مسابقات:

ورودیه برای بازیکنان شهرستان همدان 50/000 تومان و برای بازیکنان سایر شهرستان های استان 25/000 تومان می باشد.

8- زمان­ بندی اجرایی مسابقات:          

مسابقات در روزهای تعیین شده مخصوص هر رده سنی در دو نوبت صبح و بعد از ظهر در محل هیات شطرنج استان همدان برگزار خواهد شد.

دور روز ساعت
اول پنج­شنبه 9:30
دوم پنج­شنبه 11:30
سوم پنج­شنبه 16:30
چهارم پنج­شنبه 18:30
پنجم جمعه 9:30
ششم جمعه 11:30
هفتم جمعه 16:30

 تبصره: سرداور مسابقه می تواند بلافاصله پس از اتمام بازی های هر دور، دور بعدی را شروع کند.

9- جوایز :

مقام های اول تا سوم هر رده سنی، مدال و حکم قهرمانی و مقام های چهارم تا ششم هر رده سنی، حکم قهرمانی دریافت خواهند نمود.

تبصره 1: شرکت بازیکنان رده های سنی پایین تر در مسابقات رده سنی بالاتر بلامانع است. چنانچه این بازیکنان در رده سنی مربوط به خود و رده سنی بالاتر، صاحب یک مقام مساوی شوند، حکم و مدال رده سنی خود را دریافت می کنند اما در صورتی که بازیکنی در رده سنی بالاتر، مقام بهتری کسب نماید، جایزه رده سنی بالاتر را دریافت می کند و در رده سنی پایین تر، نفرات بعدی جایگزین آن ها خواهند شد.

تبصره 2: قهرمان هر رده سنی به عنوان سهمیه استان همدان به استان میزبان مسابقات قهرمانی رده های سنی کشور سال 1398 معرفی خواهد شد.

تبصره 4: مقام های اول تا چهارم هر رده سنی مجوز ورود به مسابقه انتخابی جهت تعیین نفرات شرکت کننده در اردوهای آمادگی سالیانه استان را کسب خواهند کرد. این مسابقه انتخابی به صورت دوره ای بین چهار بازیکن برتر هر رده سنی برگزار خواهد شد. کمیته فنی هیات شطرنج استان همدان می تواند به تعداد این بازیکنان بیافزاید. انتخاب کمیته فنی منوط به شرکت در مسابقات قهرمانی رده سنی استان همدان نمی باشد.

10-ثبت نام و پذیرش:

ثبت نام از طریق وب سایت رسمی هیات شطرنج استان همدان به آدرس www.hamedanchess.ir انجام می شود همچنین امکان ثبت نام حضوری در هیات شطرنج استان همدان و هیات های شطرنج شهرستان ها و باشگاه های شطرنج وجود دارد.

توجه: آخرین مهلت ثبت نام تا پایان روز قبل از آغاز دور اول هر رده سنی می باشد.

 11-تلفن­ های تماس:

 تلفن هیات شطرنج استان:                                                            38244950

تلفکس هیات شطرنج استان:                                                        38236400    

آقای کریم پور (مسئول کمیته مسابقات)                            09367739703

آقای فروغی (مسئول روابط عمومی و سایت )                    09126969754

 

ارسال پاسخ