مسابقات شطرنج جام رمضان همدان آغاز شد

0

مسابقات شطرنج جام رمضان همدان از ساعت 21/30 روز جمعه 98/2/20 به میزبانی هیات شطرنج استان همدان آغاز شد. این مسابقات با حضور 37 بازیکن، با فرمت زمانی 30 دقیقه به اضافه 10 ثانیه، در 7 دور به روش سوئیسی و به داوری خانم فرناز ترابی یگانه برگزار می شود.

دسترسی به سایت نتایج

آیین نامه مسابقات

ارسال پاسخ