دور هفتم مسابقات لیگ شطرنج باشگاه های استان همدان برگزار شد

0

دور هفتم بیست و چهارمین دوره مسابقات لیگ شطرنج باشگاه های استان همدان، روز جمعه نهم آذر ماه در محل هیات شطرنج همدان برگزار شد. در مسابقات مهم این دور، تیم های باشگاه شطرنج صفوت، باشگاه شطرنج رخ B، هدف، ماهرخ، نظام مهندسی A و B، قهرمانان و فرهیختگان برابر حریفان خود به پیروزی رسیدند. تا پایان دور هفتم مسابقات، تیم های باشگاه شطرنج رخ A و باشگاه شطرنج صفوت با شش برد و یک باخت و کسب 12 امتیاز در صدر جدول رده بندی قرار دارند. دور هشتم این مسابقات، ساعت 9/30 صبح روز جمعه 97/9/16 برگزار خواهد شد. خانم عذرا چهاردولی به عنوان سرداور و خانم ها نیلوفر حیدریان و پگاه مهذب و آقای جواد زارعی به عنوان داور، این مسابقات را قضاوت می کنند.

مشاهده آیین نامه مسابقات

دسترسی به سایت نتایج

ارسال پاسخ