مسابقه شطرنج سریع هفتگی همدان – هفته آخر مهر ماه

0

مسابقه شطرنج سریع هفتگی همدان ویژه هفته آخر مهر ماه، روز پنجشنبه 97/7/26 در محل هیات شطرنج همدان و به داوری آقای مهرداد جمالی برگزار شد. این مسابقات با حضور 16 نفر در 7 دور به روش سوئیسی و با فرمت زمانی 12 دقیقه به اضافه 3 ثانیه برگزار شد و در پایان، امیر علی دلاوری با 7 امتیاز کامل، قهرمان شد و ساسان علی بابایی با 5/5 و روح الله رستمی با 5 امتیاز، به مقام های دوم و سوم رسیدند.

دسترسی به سایت نتایج

ارسال پاسخ