ثبت شکایات

ثبت شکایات به صورت حضوری به نشانی :

آدرس :  همدان  |  سعیدیه بالا  |  کوچه استادیوم  |  هیات شطرنج استان همدان

تلفن  :  38244950-081