تماس با ما

آدرس :  همدان  |  سعیدیه بالا  |  کوچه استادیوم  |  هیات شطرنج استان همدان

تلفن  :  38244950-081

فکس :  38236400-081

ایمیل : hamedanchess@yahoo.com