تقویم مسابقات

تقویم مسابقات هیات شطرنج استان همدان در سال 1396

فصل بهار

بانوان آقایان شهر تاریخ نحوه برگزاری شهرستانی/استانی/کشوری/بین المللی شرح فعالیت ردیف
* * همدان 17/1/96 فکری و بلیتس استانی مسابقات قهرمانی استان 1
* * همدان 5/2/96 سریع استانی مسابقات آزاد سریع استانی 2
* * همدان نیمه اول اردیبهشت فکری استانی مسابقات رده سنی زیر 12 سال 3
*   همدان اردیبهشت ماه فکری استانی مسابقات قهرمانی استان بانوان 4
* * همدان 28/3/96 سریع استانی مسابقات جام رمضان 5
* * همدان پنج شنبه ها سریع استانی مسابقات هفتگی 6

فصل تابستان

بانوان آقایان شهر تاریخ نحوه برگزاری استانی/کشوری/بین المللی شرح فعالیت ردیف
* * شهرستان داوطلب 23/4/96 سریع استانی مسابقات آزاد سریع استانی 1
* * همدان نیمه دوم تیر ماه فکری استانی قهرمانی رده های سنی استان 2
* * شهرستان داوطلب مرداد ماه فکری استانی مسابقات قهرمانی شهرستان­ها­ (تیمی) 3
* * همدان مردادماه فکری استانی مسابقات لیگ نوجوانان 4
* * همدان شهریورماه فکری بین المللی مسابقات اوپن ابن سینا 5
  * همدان در صورت موافقت فدراسیون فکری کشوری مسابقات قهرمانی رده سنی کشور 6
* * شهرستان داوطلب 18/6/96 سریع استانی مسابقات آزاد استانی به مناسبت عید غدیر 7
* * همدان شهریورماه سریع استانی مسابقات پایان دوره آموزشی فصل تابستان 8
* * شهرستان داوطلب شهریور ماه سریع استانی مسابقات آزاد استانی به مناسبت دفاع مقدس 9
* * همدان پنج شنبه ها سریع استانی مسابقات هفتگی 10

فصل پاییز

بانوان آقایان شهر تاریخ نحوه برگزاری استانی/کشوری/بین المللی شرح فعالیت ردیف
* * همدان 18/7/96 فکری کشوری مسابقات اوپن زیر 2200 جام باباطاهر 1
* * شهرستان داوطلب 28/7/96 سریع استانی مسابقات آزاد استانی به مناسبت روز ورزش 2
* * همدان آبان ماه فکری استانی مسابقات قهرمانی لیگ استان 3
* * همدان 13/8/96 سریع استانی مسابقات رده سنی به مناسبت روز دانش آموز 3
* * همدان 16/9/95 سریع استانی مسابقات تیمی به مناسبت روز دانشجو 4
* * همدان پنج شنبه ها سریع استانی مسابقات هفتگی 5

 

فصل  زمستان

بانوان آقایان شهر تاریخ نحوه برگزاری استانی/کشوری/بین المللی شرح فعالیت ردیف
* * همدان نیمه دوم دی فکری استانی مسابقات رده سنی 1
* * همدان بهمن ماه فکری استانی مسابقات جام فجر استان 2
* * همدان 18/12/96 سریع استانی مسابقات آزاد سریع به مناسبت روز زن 3
* * شهرستان داوطلب اسفندماه سریع استانی مسابقات پایان سال 4
* * شهرستان­های استان اسفندماه فکری استانی مسابقات قهرمانی شهرستان 5
* * همدان پنج شنبه ها سریع استانی مسابقات هفتگی 6

 

 

 

 

 

 

 

کمیته مسابقات هیات شطرنج

 استان همدان