اسامی مربیان

اطلاعات از سیستم جامع فدراسیون شطرنج استخراج شده است. در صورت هرگونه مغایرت، مراتب را جهت تصحیح به مسئول سایت منعکس نمایید.

ردیفنام و نام خانوادگیجنسیتدرجه مربیگری
1ایرج صباحمردمربی فیده
2صادق اسدیمردآموزگار فیده
3کوشان نامه ایمردآموزگار فیده
4آروین جمالیمردآموزگار فیده
5نیما سوداگرمردآموزگار فیده
6مهرداد جمالیمرد2
7افسانه حیدری مهرازن2
8عذرا چهاردولیزن2
9راهله جعفریزن2
10سپیده جهانگیریزن2
11بهاره قربانیزن2
12حمید فروغیمرد3
13محمد رضا احمدیانمرد3
14الهام اسدی پورزن3
15امیر علی دلاوریمرد3
16میلاد شهابیمرد3
17سیده مژگان صمدی پورزن3
18حدیثه صیفیکارزن3
19جواد زارعیمرد3
20افسانه قبولیزن3
21پگاه مهذبزن3
22روح الله رستمیمرد3
23جلال جوادیمرد3