اسامی داوران

اطلاعات از سیستم جامع فدراسیون شطرنج استخراج شده است. در صورت هرگونه مغایرت، مراتب را جهت تصحیح به مسئول سایت منعکس نمایید.

ردیفنام و نام خانوادگیجنسیتدرجه داوری
1امیر عرفان هاشمیمردداور بین المللی
2هادی حیدریانمردداور بین المللی
3ایرج صباحمردداور بین المللی
4بهاره قربانیزنداور فیده
5مهدی سلیممردداور فیده
6سپیده جهانگیریزنداور فیده
7افسانه حیدری مهرازن1
8عادله فرخ زادیزن1
9راهله جعفریزن1
10عذرا چهاردولیزن1
11پگاه مهذبزن1
12فرناز ترابی یگانهزن2
13حمید رضا صداقت خواهمرد2
14نیلوفر حیدریانزن2
15جواد زارعیمرد2
16نیره غلامیزن2
17محمد قیاسوندمرد2
18فتح الله جلال نژادمرد2
19آروین جمالیمرد2
20مرضیه غفاری فرهنگ نیازن3
21میلاد شهابیمرد3
22مصطفی نجفی خواهمرد3
23محمد رضا احمدیانمرد3
24حسین باباخانیمرد3