مسابقه شطرنج بلیتس هفتگی همدان – هفته اول مرداد ماه

0

مسابقه شطرنج بلیتس هفتگی همدان، روز جمعه 97/5/5 در محل هیات شطرنج همدان برگزار شد. این مسابقات به صورت ریتد و با حضور 18 نفر در 9 دور به روش سوئیسی و با فرمت زمانی 3 دقیقه به اضافه 2 ثانیه و به داوری آقای مهرداد جمالی برگزار شد و در پایان نفرات برتر به این شرح انتخاب شدند:

مقام اول ساسان علی بابایی با 7 امتیاز
مقام دوم امیر علی دلاوری با 7 امتیاز
مقام سوم شایان رحمتیان با 6 امتیاز

دسترسی به سایت نتایج

تصاویری از مسابقات

20180727_183601 20180727_183612 20180727_183628 20180727_183633 20180727_183641 20180727_183647 20180727_183654

ارسال پاسخ