مسابقه شطرنج سریع هفتگی همدان – هفته اول مرداد ماه

0

مسابقه شطرنج سریع هفتگی همدان، به مناسبت بزرگداشت یاد مرحوم پیمان غفاری روز پنجشنبه 97/5/4 در محل هیات شطرنج همدان برگزار شد. این مسابقات به صورت ریتد و با حضور 25 نفر در 7 دور به روش سوئیسی و با فرمت زمانی 15 دقیقه به اضافه 3 ثانیه و به داوری خانم پگاه مهذب برگزار شد و در پایان نفرات برتر به این شرح انتخاب شدند:

مقام اول علی مجیدی شادان با 7 امتیاز
مقام دوم حمید رضا صداقت خواه با 6 امتیاز
مقام سوم محمد مبین اسماعیلی با 5 امتیاز
مقام اول بازیکنان کمتر از 12 سال محمد حسین قنبر علی فرزاد با 4/5 امتیاز
مقام اول ریتینگ زیر 1600 و بدون ریتینگ
محمد ارشیا آقا محمدی با 5 امتیاز
مقام اول بانوان پارمیدا قزاقی با 4/5 امتیاز

دسترسی به سایت نتایج

ارسال پاسخ