شطرنج استان یکی از بازیکنان خوبش را از دست داد

0

متاسفانه آقای پیمان غفاری شطرنج باز جوان همدان، عصر امروز در اثر سانحه تصادف، دار فانی را وداع گفت. هیات شطرنج استان همدان ضایعه از دست دادن این بازیکن خوب را به خانواده داغدارش و جامعه شطرنج استان، تسلیت عرض می نماید.

ارسال پاسخ