یک مسابقه شطرنج رپید در هیات شطرنج همدان برگزار می شود

0

هیات شطرنج استان همدان در نظر دارد صبح روز پنجشنبه 97/4/21 یک مسابقه شطرنج رپید، برگزار نماید. در این مسابقه، کلیه بانوان استان و همچنین پسران متولد 87/10/11 به بعد، می توانند شرکت کنند.

1) مسابقات راس ساعت 9/30 صبح روز پنجشنبه 97/4/21 آغاز خواهد شد.

2) مقررات فدراسیون جهانی شطرنج، حاکم بر مسابقات می باشد.

3) دارا بودن کد معتبر سیستم جامع فدراسیون شطرنج، الزامی است.

4) مسابقات در 7 دور به روش سوئیسی برگزار می‌گردد.

5)  زمان بازی برای هر بازيکن عبارت است از: 12 دقيقه (12×2) برای کل بازی با 2 ثانيه پاداش به ازای انجام هر حرکت از اولين حرکت بازی.

6) رده‌بندی بر اساس مجموع امتيازات کسب شده هر بازيکن در پايان مسابقات تعيين خواهد شد. چنانچه دو يا چند بازيکن امتيازات يکسان کسب کرده باشند، برای تعيين رتبه آن ها از روش شکستن امتياز به شرح زير و به ترتيب اولويت استفاده می گردد:

الف) رویارویی مستقیم         ب) بوخ هولز          ج)  سونه بورن برگر             د) مجموع بوخ هولز

7) مبلغ وروديه برای بازيکنان همدانی مبلغ  150/000 ريال و برای بازيکنان شهرستانی مبلغ  100/000 ریال می‌باشد.

8) ثبت نام به صورت حضوری در محل هیات شطرنج استان همدان و حداکثر تا ساعت 20/30 روز چهارشنبه 97/4/20، انجام می شود.

9) جوایز مسابقات:

به نفرات اول، دوم و سوم مسابقات، جوایز نقدی و به نفرات چهارم تا ششم، جوایز غیر نقدی اهدا خواهد شد. همچنین نفرات برتر رده های سنی زیر 8 و زیر 10 سال، جایزه غیر نقدی دریافت خواهند کرد.

10) محل برگزاری مسابقات:

همدان، سی متری سعیدیه، جنب استادیوم ورزشی ملت، هیات شطرنج همدان

تلفکس هیأت شطرنج استان همدان: 38236400

تلفن هیات شطرنج استان همدان: 38244950

ارسال پاسخ