امیر عرفان هاشمی به عنوان ریاست کمیته داوران فدراسیون شطرنج انتخاب شد

0

طی حکمی از سوی مهندس مهرداد پهلوان زاده رئیس فدراسیون شطرنج، دکتر امیر عرفان هاشمی داور بین المللی شطرنج استان همدان، به عنوان رئیس کمیته داوران فدراسیون شطرنج منصوب شد.

ارسال پاسخ