ساعت کلاس های استاد احسان قائم مقامی

0

به اطلاع میرساند کلاس های این ماه استاد قائم مقامی، در روزهای یکشنبه و دوشنبه 21 و 22  تیرماه به ترتیب زیر در محل خانه شطرنج استان همدان برگزار خواهد شد:

روز یکشنبه 94/4/21  از ساعت 15 الی 18 گروه الف

روز یکشنبه 94/4/21  از ساعت 18 الی 21 گروه  ب

روز دوشنبه 94/4/22  از ساعت 9 الی 12 گروه ب

روز دوشنبه 94/4/22   از ساعت 14الی 17 گروه الف

ارسال پاسخ