مشاهده عملکرد بازیکنان استان در شانزدهمین دوره مسابقات بین المللی شطرنج جام خزر

0

شانزدهمین دوره مسابقات بین المللی شطرنج جام خزر از روز سه شنبه 96/12/8 در پنج جدول در بندر انزلی آغاز شده است و استان همدان در مجموع دارای 29 نماینده در این رویداد است.

جدول A (جدول اساتید):

امیر مسعود مرادی

سینا کوروند

جدول B (بازیکنان با ریتینگ کمتر از 2100):

ارشیا جعفری

مرتضی صادقی

امیر خوشبین

نشمیل کلوندی

محمد نعیم کلوندی

جدول C (بازیکنان با ریتینگ کمتر از 1800):

مهرداد ربیعی پارسا

محمد حسین قنبر علی فرزاد

محمد یاسین جعفری

محمد ارشیا آقا محمدی

محمد مبین اسماعیلی

پیمان غفاری

حسین صالحی

جدول D (بانوان):

پارمیدا قزاقی

فاطمه خادمی

مرجان رادنیا

سعیده گنجعلی

جدول E (زیر 14 سال):

علیرضا مردانی

داوود عقیلی مفید

امیر حسام جلالوند

امیر محمد غلامی

مهران زاهری

کیهان غلامی

کیان غلامی

پوریا غفاری

محمد مهبد حاجی میرزا

بردیا صالحی

آراد وجدانی

ارسال پاسخ