آیین نامه بیست وسومین دوره مسابقات شطرنج لیگ باشگاه های استان همدان

0

آیین نامه بیست وسومین دوره مسابقات شطرنج لیگ باشگاه های استان همدان

1) اهداف برگزاری مسابقات:

هیأت شطرنج استان همدان در راستای ارتقای سطح کیفی و ترغیب و تشویق ادارات، سازمان ها، کارخانجات و همچنین آمادگی بازیکنان استان همدان، اقدام به برگزاری مسابقات شطرنج قهرمانی باشگاهی، در قالب لیگ شطرنج استان همدان 1396 می نماید.

2) شرایط ثبت نام در مسابقات:

1-2) داشتن معرفی نامه از دستگاه مربوطه (برای ادارات، سازمان ها و کارخانجات)

2-2) پرداخت ورودیه مسابقات

 برای دستگاه های دولتی، کارخانجات و شرکت های خصوصی ( 12/000/000 ریال)

برای گروه ها و دستجات آزاد (6/000/000 ریال)

برای تیم های شهرستانی، زیر 14 سال و همچنین تیم های بانوان (4/000/000 ریال)

مبالغ فوق باید به شماره حساب 1-2719541-12-7405 نزد بانک قرض الحسنه مهر ایران (شماره کارت 6989-2090-7310-6063) به نام هیأت شطرنج استان همدان واریز گردد.

3) قوانین ومقررات:

1-3) مسابقات در 9 دور به روش سوییسی و به صورت ریتد برگزار می گردد.

2-3) زمان بازی ها 90 دقیقه برای هر بازیکن به اضافه 30 ثانیه پاداش برای هر حرکت می باشد.

3-3) کلیه قوانین فیده و بخشنامه های فدراسیون شطرنج جمهوری اسلامی ایران در مسابقات اعمال می شود.

4-3) تاخیر بیش از 30 دقیقه بازیکنان منجر به باخت آن ها خواهد شد و برای حریف یک امتیاز منظور خواهد شد.

4) شرایط تیم ها و بازیکنان :

1-4) هر تیم متشکل از 6 بازیکن می باشد که بر روی 4 میز اصلی و 2 میز ذخیره به رقابت خواهند پرداخت.

2-4) در صورتی که تیمی خلاف مفاد ماده4  مقررات و آئین نامه حاضر عمل نماید، 4-0 بازنده محسوب می شود.

3-4) چنانچه تیمی در جریان مسابقات بنا به هر دلیل غیر موجهی انصراف دهد، مراتب به کمیته انضباطی فدراسیون گزارش خواهد شد.

4-4) بازیکنان هر تیم موظفند کد عضویت سیستم جامع فدراسیون را به مسئول کمیته مسابقات ارائه نماید.

5-4) برای هر بازی حضور حداقل 3 بازیکن الزامی است. در غیر این صورت پس از پایان زمان غیبت مجاز تیم بازنده محسوب خواهد شد (برد تیمی 2-0 و امتیاز بازی 4-0).

6-4) ترکیب بازیکنان در هر دور بایستی حداقل 15 دقیقه قبل از شروع بازی های آن دور به صورت کتبی (با امضای کاپیتان تیم) به سر داور مسابقه تسلیم گردد. در غیر این صورت ترتیب بازیکنان آن دور بر اساس ترتیب میزهای فهرست اصلی است که قبل از آغاز بازی ها ارائه شده است.

7-4) در صورتی که بیش از دو بازیکن از تیمی از سوی فدراسیون به مسابقات برون مرزی یا داخل کشور اعزام شوند، مسابقه آن تیم به تعویق می افتد. این موضوع شامل امتحانات پایان ترم دانشگاه و مدارس هم می شود، مشروط بر اینکه موضوع حداقل یک هفته زودتر کتبا به اطلاع مسئول کمیته برگزاری مسابقات برسد.

تبصره) در صورت به تعویق افتادن مسابقه، کلیه هزینه های مسابقه ای که بعدا” انجام می گیرد به عهده عامل به تعویق افتادن می باشد.

5) رده بندی و شکستن امتیاز:

1-5) رده ­بندی تیم ها بر اساس امتیاز مسابقه (match point)  خواهد بود. برای برد تیمی 2 امتیاز، مساوی 1 امتیاز و باخت صفر امتیاز، منظور می شود. چنانچه دو و یا چند تیم در مجموع امتیاز بازی ها برابر بودند از شکستن امتیاز به روش های زیر و به ترتیب اولویت برای تعیین تیم برتر استفاده می شود.

الف) امتیاز تیمی (Game point)         ب) رویارویی مستقیم دو تیم              ج) برگر تیمی

6) نحوه تعیین نفر برتر میز ها:

1-6) نفرات برتر میزهای 6 گانه در پایان مسابقات با توجه به اینکه هر بازیکن در 4 میز اصلی حداقل 60%  (6 بازی) و برای 2 میز ذخیره حداقل 50%  (5 بازی) را شرکت کرده باشند، به شرح و مراتب زیر تعیین می گردد:

الف) درصد امتیاز           ب) تعداد بازی های بیشتر             ج) رویارویی مستقیم                 د) تعداد برد بیشتر

تبصره: استراحت در نتایج انفرادی منظور نمی گردد. ولی بازی انجام نشده (غیبت حریف و …) در نتیجه میزها محاسبه می شود.

7) جوایز:

1-7) به تیم های اول، دوم و سوم جام، مدال،حکم قهرمانی اعطا خواهد شد.

2-7) به نفرات برتر میزهای 6 گانه مدال و حکم قهرمانی اعطا خواهد شد.

 8) هیات ژوری:

1-8) هیات ژوری در آغاز مسابقات تعیین خواهند شد ( 5 نفر که با حضور 3 نفر رسمیت می یابد).

2-8) در صورت اعتراض به رای سر داور یا همکارانش، مورد اعتراض باید به صورت کتبی به ضمیمه 500/000 ریال وجه نقد توسط کاپیتان تیم حداکثر 15 دقیقه پس از بازی مربوط به هیات ژوری تسلیم گردد. در صورت وارد بودن اعتراض مبلغ مزبور مسترد خواهد شد.

8- 3) رای هیات ژوری نهایی و لازم الاجرا ست.

تبصره: اگر اعتراض مربوط به تیمی باشد که یکی از اعضای آن (سرپرست، مربی یا بازیکنان) عضو هیات ژوری باشد، نمی تواند در جلسه هیات ژوری شرکت نمایند.

9 ) سایر موارد:

1-9) تعیین تاریخ دیدارهای معوقه بر عهده  کمیته مسابقات هیات شطرنج استان همدان خواهد بود.

2-9) سرپرست هر تیم موظف است اسامی بازیکنان تیم را در قالب فرم ویژه ثبت نام مسابقات در جلسه هماهنگی، ارائه نماید.

3-9) حضور سرپرست تیم در جلسه هماهنگی الزامی بوده و ایشان باید اصل فیش واریزی، اسامی اعضای تیم و ارنج اصلی بازیکنان خود را در این جلسه، کتباً به مسئول کمیته برگزاری مسابقات ارائه دهد. در غیر اینصورت از حضور تیم مذکور جلوگیری بعمل خواهد آمد.

10) مسئول ثبت نام مسابقات:

آقای زارعی مدیر داخلی هیات، همه روزه از ساعت 17/00 تا 20/00 (به جز روزهای تعطیل) در محل هیات شطرنج همدان، مستقر و پذیرای مراجعه کنندگان گرامی و همچنین پاسخگوی سوالات مربوطه خواهد بود.

11) اطلاع رسانی مسابقات:

اطلاع رسانی از طریق سایت اینترنتی هیات شطرنج استان همدان به آدرس www.hamedanchess.ir و همچنین از طریق  کانال تلگرام هیات شطرنج استان همدان، انجام می شود.

محل ثبت نام و برگزاری مسابقات:

 همدان، سی متری سعیدیه، جنب استادیوم ورزشی ملت، هیات شطرنج همدان

تلفکس هیأت شطرنج استان همدان: 38236400-081

تلفن هیات شطرنج استان همدان:     38244950-081 

 مسئول کمیته مسابقات: پورمسلمی   09188119989

12) جدول زمان بندی مسابقات:

تاریخ 9 صبح 5 بعدازظهر
جمعه 96/9/17 دور اول ———-
جمعه 96/9/24 دور دوم ———-
جمعه 96/10/1 دور سوم ———-
جمعه 96/10/22 دور چهارم ———-
جمعه 96/10/29 دور پنجم ———-
جمعه 96/11/6 دورششم دور هفتم
جمعه 96/11/13 دور هشتم ———-
جمعه 96/11/27 دور نهم (اختتامیه) ———-

1-12) آخرین مهلت ثبت نام در مسابقات، ساعت 20 روز دوشنبه 13/ 9 / 96 می باشد.

2-12) جلسه هماهنگی سرپرستان تیم ها، ساعت 17 روز سه شنبه 13/ 9 / 96 در محل خانه شطرنج همدان برگزار خواهد شد.

3-12) شروع دور اول مسابقات ساعت 9 صبح روز جمعه 17/ 9 / 96 می باشد.

ارسال پاسخ