مسابقات شطرنج انتخابی بازنشستگان استان همدان برگزار شد

0

مسابقات شطرنج انتخابی بازنشستگان استان همدان، با حضور 22 نفر در 7 دور در هیات شطرنج استان همدان برگزار شد و در پایان آقای اسماعیل علی بابایی با کسب 6 امتیاز به مقام قهرمانی رسید و به عنوان نماینده استان، در مسابقات کشوری معرفی شد. آقایان حمید پاکخو و مهدی فاتحیان هر دو با 5 امتیاز، دوم و سوم شدند. داوری این مسابقات را آقای جواد زارعی به عهده داشت.

ارسال پاسخ