برگزاری دوره تخصصی شطرنج با موضوع “دفاع هندی شاه”

0

با هماهنگی های انجام شده با “کمیته آموزش و مربیان فدراسیون شطرنج”، یک دوره تخصصی دو روزه شطرنج با تدریس استاد بین المللی حامد موسویان، در همدان برگزار خواهد شد. این دوره با موضوع “دفاع هندی شاه” طی روزهای پنجشنبه و جمعه سیزدهم و چهاردهم مهر ماه، برگزار می شود. مدت این دوره 10 ساعت و هزینه ی آن 100/000 تومان است. علاقمندان به حضور در این دوره می توانند با آقای ایرج صباح (مسئول کمیته آموزش هیات شطرنج همدان) به شماره 09186100918 تماس بگیرند.

ارسال پاسخ