آیین نامه مسابقات شطرنج رده های سنی شهرستان ملایر

0

آیین نامه مسابقات شطرنج رده های سنی شهرستان ملایر (جام ولایت)

1- هیات شطرنج شهرستان ملایر قصد دارد یک دوره مسابقه شطرنج مختص بازیکنان رده سنی برگزار نماید. این مسابقات ویژه بازیکنان زیر 16 سال است و در دو بخش پسران و دختران برگزار خواهد شد.

2- مسابقات در 7 دور به روش سوییسی برگزار می گردد.

3- فرمت زمانی مسابقه 30 دقیقه برای هر بازیکن و 3 ثانیه پاداش به ازای انجام هر حرکت می باشد.

4- مسابقات از ساعت 17 روز پنجشنبه مورخ 96/6/16 آغاز می شود.

5- به نفرات اول تا سوم هر رده سنی، حکم قهرمانی و مدال اهدا خواهد شد.

7- مبلغ ورودیه مسابقه برای هر نفر 10/000 تومان است.

8- کلیه شرکت کنندگان باید عضو سیستم جامع فدراسیون شطرنج باشند.

9- محل ثبت نام و برگزاری مسابقات در هیات شطرنج ملایر واقع در استادیوم تختی است.

ارسال پاسخ