اسامی قهرمانان مسابقات شطرنج رده های سنی زیر ۱۸ سال استان همدان

0

مسابقات رده های سنی زیر 18 سال استان همدان طی دو مرحله در مرداد ماه و شهریور ماه سالجاری در هیات شطرنج همدان برگزار شد و نفرات برتر به شرح زیر انتخاب و به عنوان سهمیه استان انتخاب شدند:

رده سنی زیر 8 سال پسران: امیر حسام جلالوند

رده سنی زیر 10 سال پسران: محمد نعیم کلوندی

رده سنی زیر 12 سال پسران: محمد حسین قنبر علی فرزاد

رده سنی زیر 14 سال پسران: علیرضا مردانی

رده سنی زیر 16 سال پسران: ارشیا جعفری

رده سنی زیر 18 سال پسران: سینا صفری

رده سنی زیر 8 سال دختران: آرشیدا حسینی

رده سنی زیر 10 سال دختران: هلیا سلطانی

رده سنی زیر 12 سال دختران: هستی سلطانی

رده سنی زیر 14 سال دختران: دینا سیف

رده سنی زیر 16 سال دختران: پارمیدا قزاقی

رده سنی زیر 18 سال دختران: ————

 

 

ارسال پاسخ