آیین نامه مسابقات بلیتس جشنواره سراسری آقایان کشور

0

آیین نامه مسابقات بلیتس جشنواره سراسری آقایان کشور

1- مسابقات راس ساعت 16 روز یکشنبه 96/5/29 به میزبانی هیات شطرنج استان همدان برگزار خواهد شد.

2- مهلت ثبت نام برای شرکت کنندگان تا ساعت 20 روز شنبه 96/5/28 خواهد بود.

3- عضویت معتبر در سیستم جامع فدراسیون شطرنج، الزامی است.

4- مسابقات به صورت ریتد برگزار می شود و نتایج آن، جهت محاسبه درجه بین المللی، به فیده ارسال می گردد.

5- مقررات فدراسیون جهانی شطرنج (فیده) حاکم بر مسابقات است.

6- مسابقه در 11 دور و به روش سوئیسی برگزار خواهد شد.

7- زمان بازی برای هر بازیکن 3 دقیقه به اضافه 2 ثانیه پاداش به ازای انجام هر حرکت می باشد.

8- رده بندی بر اساس مجموع امتیازات هر بازیکن در پایان مسابقات، تعیین می گردد. چنانچه دو یا چند بازیکن، امتیازات یکسان کسب نمایند برای تعیین رتبه آن ها از روش شکستن امتیاز به شرح زیر و به ترتیب اولویت استفاده می گردد:

الف) رویارویی مستقیم                ب) بوخ هولز قطع شده 1               ج) بوخ هولز قطع شده 2            د) بوخ هولز متوسط 1             ه) مجموع بوخ هولز                

9- ورودیه مسابقات برای هر بازیکن مبلغ 300/000 ریال می­ باشد.

10- جوایز مسابقات :

مقام جایزه (ریال)
اول 7/000/000
دوم 5/000/000
سوم 4/000/000
چهارم 3/000/000
پنجم 2/500/000
ششم 2/000/000
هفتم 1/500/000

جهت هماهنگی با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید:

هیات شطرنج استان همدان:                08138244950

پورمسلمی (مسئول کمیته مسابقات):  09188119989

گلپایگانی (دبیر برگزاری مسابقات):      09188121007

 

ارسال پاسخ