مسابقات شطرنج قهرمانی بانوان استان همدان

2

آیین نامه مسابقات شطرنج قهرمانی بانوان استان همدان

1- مسابقات از روز دو شنبه 12 مرداد 94 راس ساعت 17 آغاز خواهد شد.

2- مقررات فدراسیون جهانی شطرنج حاکم بر مسابقات می‌باشد.

3- همراه داشتن کارت بیمه ورزشی 1394 ضروری می‌باشد.

4- مسابقات در 7 دوربه روش سوئیسی برگزار می‌گردد.

5-  زمان بازي براي هر بازيکن عبارت است از 90دقيقه (90×2) براي کل بازي با 30 ثانيه وقت اضافي به ازاء انجام هر حرکت از اولين حرکت بازی.

6-  رده‌بندي براساس مجموع امتيازات کسب شده هر بازيکن در پايان مسابقات تعيين خواهد شد. چنانچه دو يا چند بازيکن امتيازات يکسان کسب کرده باشند براي تعيين رتبه آنها از روش شکستن امتياز به شرح زير و به ترتيب اولويت استفاده می‌گردد.

الف)بوخ هولز قطع شده1  ب) بوخ هولز قطع شده 2  پ) بوخ هولز متوسط 1  ت) بوخ هولز متوسط 2  ث) مجموع بوخ هولز

7- مبلغ وروديه برای هر بازيکن250،000 ریال می‌باشد.

تبصره 1 : مبلغ ورودی برای بازیکنان شهرستانی 150،000 ریال می باشد.

تبصره 2 : خوابگاه برای بازیکنان شهرستانی رایگان می باشد.

8جوائز مسابقات:

مقام اول 1/000/000 ریال
مقام دوم  800/000 ریال
مقام سوم 600/000 ریال

 

9-جدول زمانبندی مسابقات به شرح زیر می باشد:

روز 9 صبح 5 بعد از ظهر
دوشنبه            94/5/12 ——— دور اول
سه شنبه         94/5/13 دور دوم دور سوم
چهارشنبه         94/5/14 ——— دور چهارم
پنج شنبه          94/5/15 دور پنجم ———
جمعه               94/5/16 دور ششم دور هفتم

 

Discussion۲ دیدگاه

    • روابط عمومی هیئت شطرنج استان همدان

      سلام. قهرمان مسابقات بانوان، به عنوان نماینده استان به جشنواره سراسری بانوان در قزوین، اعزام خواهد شد.

ارسال پاسخ