آیین نامه مسابقات شطرنج جام رمضان همدان

0

مسابقات شطرنج جام رمضان همدان، از روز سه شنبه 96/3/30 تا جمعه 96/4/2 با همکاری هیات شطرنج همدان و در محل باشگاه صفوت برگزار خواهد شد.

آیین نامه مسابقات

1) زمان مسابقه:

1-1) مسابقات از روز سه شنبه مورخ 96/3/30 راس ساعت 21/30 آغاز خواهد شد.

2) قوانين و مقررات:

1-2) زمان بازی برای هر بازیکن 25 دقیقه و 5 ثانیه پاداش به ازای انجام هر حرکت می باشد.

2-2) مقررات فدراسیون جهانی شطرنج (فیده ) حاکم بر مسابقات است.

3-2) با توجه به تعداد شرکت کنندگان، مسابقات در 7 یا 9 دور به روش سويسی برگزار می شود.

4-2) مسابقات بعد از افطار و راس ساعت 21/30 و طی روزهای سه شنبه، چهارشنبه و جمعه برگزار خواهد شد و روز پنجشنبه 96/4/1 به دلیل برگزاری مسابقات هفتگی، این مسابقات برگزار نخواهد شد.

5-2) رده بندی بر اساس مجموع امتیازات کسب شده هر بازیکن در پایان مسابقات تعیین خواهد شد و چنانچه دو یا چند بازیکن امتیازات یکسان کسب کرده باشند، برای تعیین رتبه آن ها از روش شکستن امتیاز به شرح ذیل و به ترتیب اولویت استفاده می گردد:

الف) رویارویی مستقیم   ب) بوخ هولز قطع شده 1   پ) بوخ هولز قطع شده 2       ت) بوخ هولز متوسط 1      ث) مجموع بوخ هولز

3) شرايط شركت كنندگان :

1-3) شرکت برای عموم آزاد است اما با توجه به محدودیت فضا، اولویت با کسانی است که زودتر ثبت نام کنند. مهلت ثبت نام تا ساعت 20 روز دوشنبه 96/3/29 و به صورت حضوری خواهد بود.

2-3) محل ثبت نام و برگزاری مسابقات، باشگاه شطرنج صفوت (بلوار بعثت، حد فاصل هنرستان و شکریه) خواهد بود.

تلفن تماس: 38255802-081 و 09188123282

4) وروديه مسابقات :

1-4) ورودیه مسابقات برای هر بازیکن مبلغ 20/000 تومان می باشد.

5) جوایز:

نفر اول 120/000 تومان

نفر دوم 100/000 تومان

نفر سوم 80/000 تومان

نفر چهارم 60/000 تومان

بهترین بازیکن با ریتینگ کمتر از 1800: 50/000 تومان

بهترین بازیکن با ریتینگ کمتر از 1600: 50/000 تومان

همچنین به نفرات برتر رده های سنی زیر 8 و 12 سال، جایزه ویژه اهدا خواهد شد.

ارسال پاسخ