مسئول جدید کمیته آموزش و مربیان هیات شطرنج همدان معرفی شد

0

در جلسه هیات رییسه شطرنج استان همدان که روز شنبه 96/3/20 برگزار شد، آقای ایرج صباح به عنوان مسئول جدید کمیته آموزش و مربیان هیات شطرنج همدان، برگزیده شد. روابط عمومی هیات شطرنج همدان ضمن تقدیر از زحمات آقای نیما سوداگر مسئول سابق کمیته آموزش و مربیان، آرزوی موفقیت برای آقای ایرج صباح در انجام وظایف محوله را دارد.

آموزش

ارسال پاسخ