برگزاری مسابقه سنجش قدرت در هیات شطرنج همدان

0

یک دوره مسابقه سنجش قدرت با موضوع “دفاع هندی وزیر” ساعت 16 روز جمعه مورخ 96/2/29 در محل هیات شطرنج همدان توسط استاد صباح برگزار می گردد. ورودی مسابقه 15/000 تومان و شرکت برای کلیه علاقمندان آزاد است.

جوایز نفرات برتر مسابقه:

1- مقام اول: 60/000 تومان

2- مقام دوم: 50/000 تومان

3- مقام سوم: 40/000 تومان

4- مقام چهارم: 30/000 تومان

5- مقام اول بانوان: 20/000 تومان

همچنین به نفرات اول رده های سنی زیر 12 سال و زیر 10 سال و همچنین نفر اول پیشکسوتان و نفرات اول و دوم رده سنی زیر 8 سال، جوایزی به رسم یادبود اهدا خواهد شد.

ارسال پاسخ