مسابقه شطرنج سریع هفتگی همدان – هفته سوم اردیبهشت ماه

0

مسابقه شطرنج سریع هفتگی همدان ویژه هفته سوم اردیبهشت ماه، روز پنجشنبه 96/2/21 با شرکت 20 نفر در 7 دور، در محل هیات شطرنج همدان و به داوری آقای مهرداد جمالی برگزار شد و در پایان صادق اسدی با کسب 6 امتیاز به مقام قهرمانی رسید. ساسان علی بابایی و محمد حسین قنبر علی فرزاد هر دو با 5/5 امتیاز دوم و سوم شدند و نشمیل کلوندی با 5 امتیاز در مکان چهارم قرار گرفت.

جدول رده بندی نهایی

96.2.21

ارسال پاسخ