آیین نامه مسابقات شطرنج جام آینده سازان استان همدان

0

آیین نامه مسابقات شطرنج جام آینده سازان استان همدان

 1- مقررات فدراسيون جهانی شطرنج حاكم بر این مسابقات است.

 2- با توجه به تعداد شرکت کنندگان، مسابقه در 7 و یا 9 دور به روش سوئیسی برگزار می شود.

 3- زمان بازی 15 دقيقه به اضافه 2 ثانیه پاداش به ازای انجام هر حرکت، برای هر بازيكن می­ باشد.

4- مسابقات ویژه بازیکنان رده سنی زیر 14 سال می­ باشد.

5- مبلغ وروديه برای هر بازیکن 100/000 ريال می باشد.

6- مسابقه روز جمعه 96/4/9 راس ساعت 9 صبح، شروع می­ شود.

7- رده بندی: نفرات برتر بر اساس مجموع امتیازات کسب شده بازیکنان، تعیین خواهند شد. چنانچه دو یا چند بازیکن در امتیازی برابر بودند، از شکستن امتیاز به روش های زیر برای تعیین نفرات برتر استفاده خواهد شد:

الف: رویارویی مستقیم (اگر بازیکنان هم امتیاز، همه با هم بازی کرده باشند)

ب: بوخ هولز قطع شده 1

ج: بوخ هولز قطع شده 2

د: بوخ هولز متوسط 1

ه : مجموع بوخ هولز

8- جوايز مسابقه:

به بازیکنانی که مقام اول، دوم و سوم جدول، مقام اول و دوم زیر 12 سال، مقام اول و دوم زیر 10 سال، مقام اول و دوم زیر 8 سال و مقام اول و دوم بانوان را کسب کنند، جوایز غیر نقدی اهدا خواهد شد.

9- شرایط سنی بازیکنان طبق جدول زیر کاملا رعایت خواهد شد:

الف)  متولدین 88/10/12 به بعد:  رده سنی زیر 8 سال

 ب)  متولدین 86/10/11 به بعد:  رده سنی زیر 10 سال

ج) متولدین84/10/11 به بعد:  رده سنی زیر 12 سال

د) متولدین 82/10/11 به بعد:  رده سنی زیر 14 سال

ارائه کپی شناسنامه بازیکنان در روز ثبت نام مسابقات الزامی است. در غیر این صورت حتی در صورت کسب مقام، جایزه به ایشان تعلق نخواهد گرفت.

مکان ثبت نام و برگزاری مسابقات: همدان، خیابان سعیدیه، جنب استادیوم ملت، هیات شطرنج استان همدان

تلفن تماس: 08138244950 و 09188119989

کمیته مسابقات هیات شطرنج استان همدان

ارسال پاسخ