لیست افراد حاضر در مسابقات اوپن بین المللی ابن سینا

0

برای مشاهده لیست افراد حاضر در سیزدهمین دوره مسابقات اوپن بین المللی ابن سینا و آیین نامه مسابقات، از لینک های زیر استفاده شود:

مشاهده جدول A

مشاهده جدول B

مشاهده آیین نامه مسابقات

ارسال پاسخ