آیین نامه چهارمین دوره مسابقات بین المللی شطرنج جام سرداران شهید آذربایجان

0

۱. مسابقات از ساعت ۱۷ روز چهار شنبه ۳۱ تیرماه ۱۳۹۴ به میزبانی هیأت شطرنج استان آذربایجان غربی و در شهر ارومیه آغاز خواهد شد. حضور تمامی شرکت کنندگان یک ساعت قبل از آغاز دور اول در محل برگزاری مسابقات الزامی می باشد.

۲ . مسابقات در ۳ جدول متعارف (ریتد) بصورت همزمان و یک جدول رعدآسا (ریتد) به شرح ذیل برگزار خواهد شد:

جدول A : ویژه ی بازیکنان دارای ریتینگ ۲۱۰۰ و بالاتر

جدول B : ویژه ی بازیکنان دارای ریتینگ کمتر از ۲۱۰۰ و بدون ریتینگ

جدول C : ویژه بازیکنان رده های سنی کمتر از ۱۴ سال (متولدین ۱۳۷۹/۱۰/۱۱ و بعد از آن)

جدول رعدآسا (“۲+’۳ ×۲) : برای عموم بازیکنان

تبصره: برگزار کننده می تواند بنا به تشخیص خود با درخواست تعدادی از بازیکنان دارای ریتینگ کمتر از ۲۱۰۰ مبنی بر ثبت نام و حضور در جدول A موافقت کند.

۳ . قوانین فدراسیون جهانی شطرنج (فیده) حاکم بر مسابقات می باشد.

تبصره: مدت زمان تأخیر مجاز برای حضور بازیکنان در پشت میز مسابقات ۳۰ دقیقه می باشد.

۴ . زمان بازی برای هر بازیکن در جدولهای متعارف ۹۰ دقیقه برای کل بازی و ۳۰ ثانیه پاداش برای هر حرکت شروع شده از اولین حرکت بازی می باشد. (در جدول رعد آسا ۳ دقیقه برای کل بازی و ۲ ثانیه پاداش برای هر حرکت از اولین حرکت بازی در نظر گرفته شده است.)

۵ . همراه داشتن کارت بیمه ورزشی سال ۱۳۹۴ و دارا بودن شماره عضویت معتبر سیستم جامع فدراسیون شطرنج برای تمامی بازیکنان ایرانی الزامی می باشد.

۶ . مسابقات جدولهای متعارف در ۹ دور به روش سوئیسی برگزار خواهد شد. مسابقات جدول رعدآسا با توجه به تعداد شرکت کنندگان در ۱۱ یا ۱۳ دور به روش سوئیسی برگزار خواهد شد.

۷ . رده بندی نهایی بازیکنان بر اساس مجموع امتیازات کسب شده هر بازیکن در پایان مسابقات تعیین خواهد شد. چنانچه دو یا چند بازیکن امتیازات یکسانی کسب کرده باشند  ، برای تعیین رده بندی آنان از گره گشاییهای ذیل و به ترتیب اولویت استفاده خواهد شد:

جدولA: الف) رویارویی مستقیم (در صورتی که تمامی بازیکنان هم امتیاز دو به دو باهم بازی کرده باشند)   ب)میانگین ریتینگ حریفان (بدون در نظر گرفتن کمترین و بیشترین ریتینگ)   ج) تعداد برد بیشتر  د)تعداد برد بیشتر با مهره سیاه(بردهای فورفیت و استراحت بازی با مهره سفید تلقی خواهند شد)  ه)  بوخ هولز

جداول Bو Cو رعدآسا: الف) بوخ هولز قطع شده ۱ ب)بوخ هولز قطع شده ۲ ج)بوخ هولز متوسط۱ د)بوخ هولز متوسط ۲ ه)مجموع بوخ هولز

۸ . جدول زمانبندی مسابقات به شرح ذیل می باشد:

۱۷:۰۰ ۹:۳۰ تاریخ
دور اول ورود بازیکنان چهارشنبه ۹۴/۰۴/۳۱
دور سوم دور دوم پنجشنبه ۹۴/۰۵/۰۱
دور چهارم جمعه ۹۴/۰۵/۰۲
دور ششم دور پنجم شنبه ۹۴/۰۵/۰۳
مسابقات رعد آسا مسابقات رعد آسا یکشنبه ۹۴/۰۵/۰۴
دور هفتم دوشنبه ۹۴/۰۵/۰۵
دور هشتم سه شنبه ۹۴/۰۵/۰۶
مراسم اختتامیه و خروج بازیکنان (ساعت ۱۴) دور نهم چهارشنبه ۹۴/۰۵/۰۷

 

۹.ورودیه بازیکنان ایرانی بر اساس آخرین فهرست ریتینگ فیده به شرح ذیل می باشد:

رایگان اساتید بزرگ و اساتید بین المللی شرکت کننده در جدولA و رعدآسا
۱/۵۰۰/۰۰۰ ریال سایر بازیکنان ۲۱۰۰+ شرکت کننده در جدولA
۱/۵۰۰/۰۰۰ ریال بازیکنان شرکت کننده در جدولB
۷۰۰/۰۰۰ ریال بازیکنان شرکت کننده در جدولC
۳۰۰/۰۰۰ ریال سایر بازیکنان شرکت کننده در جدول رعد آسا

۱۰ . هزینه غذا (صبحانه، نهار، شام) برای اساتید بزرگ به عهده برگزارکننده می باشد.

۱۱ . هزینه اسکان اساتید بزرگ در هتل، همچنین هزینه اسکان اساتید بین المللی در مهمانسرا به عهده برگزار کننده می باشد. برای سایر بازیکنان اماکن اقامتی با شرایط خوب و قیمت مناسب مهیا می باشد که جزئیات آن متعاقبا از طریق سایتwww.Azarchess.com به اطلاع متقاضیان خواهد رسید.

 

ارسال پاسخ