آیین نامه دومین دوره مسابقات رده سنی زیر ۱۴ سال همدان

0

1) زمان مسابقه:

1-1) مسابقات از روز پنجشنبه مورخ 95/4/24 راس ساعت 9 صبح آغاز خواهد شد.

2) قوانين و مقررات:

1-2) زمان بازی برای هر بازیکن 40 دقیقه و 5 ثانیه پاداش به ازای انجام هر حرکت می باشد.

2-2) مقررات فدراسیون جهانی شطرنج (فیده ) حاکم بر مسابقات است.

3-2) مسابقات به روش سويسی برگزار می شود.

4-2) مسابقات در دو جدول جداگانه ( زیر 10 سال و زیر 14 سال) و در 7 دور برگزار می شود. صبح روز پنجشنبه سه دور، صبح جمعه دو دور و عصر جمعه دو دور از بازی ها برگزار خواهد شد.

5-2) غيبت بدون اعلام قبلی منجر به حذف بازيكن از جدول مسابقات خواهد شد.

6-2) رده بندی بر اساس مجموع امتیازات کسب شده هر بازیکن در پایان مسابقات تعیین خواهد شد و چنانچه دو یا چند بازیکن امتیازات یکسان کسب کرده باشند، برای تعیین رتبه آن ها از روش شکستن امتیاز به شرح ذیل و به ترتیب اولویت استفاده می گردد:

الف) رویارویی مستقیم   ب) بوخ هولز قطع شده1   پ) بوخ هولز قطع شده 2       ت) بوخ هولز متوسط 1      ث) بوخ هولز متوسط 2    ج) مجموع بوخ هولز

3) شرايط شركت كنندگان :

1-3) شركت كنندگان بايد حضوری ثبت نام كنند. ارائه يك برگ كپی شناسنامه، هنگام ثبت نام الزامی است. مهلت ثبت نام تا ساعت  19 روز چهارشنبه 95/4/23 خواهد بود.

2-3) شرايط سنی بازيكنان، طبق جدول زير رعايت خواهد شد:

الف) متولدين 87/10/11 به بعد رده سنی زير 8 سال

ب) متولدين 85/10/11 به بعد رده سنی زير 10 سال

ج) متولدين 83/10/11 به بعد رده سنی زير 12 سال

د) متولدين 81/10/11 به بعد رده سنی زير 14 سال

 

4) وروديه مسابقات :

1-4) ورودیه مسابقات برای هر بازیکن مبلغ 20/000 تومان می باشد.

5) جوایز:

1-5) به 4 نفر برتر رده های سنی زیر 8، 10 و 14 سال، جایزه اهدا خواهد شد.

ارسال پاسخ