آیین نامه مسابقات شطرنج قهرمانی بانوان استان همدان

0

آیین نامه مسابقات شطرنج قهرمانی بانوان استان همدان

 1) قوانین و مقررات:

 1-1) مسابقات در 5 الی 7 دور به روش سویسی برگزار می شود.

 2-1) در صورتی که تعداد شرکت کنندگان کمتر از حد معمول باشد، مسابقات به صورت دوره ای برگزار خواهد شد.

 3-1) زمان بازی برای هر بازیکن 90 دقیقه تعیین شده و به ازای انجام هر حرکت، 30 ثانیه به زمان بازیکن اضافه خواهد شد.

 4-1) تاخیر بیش از 30 دقیقه از زمان شروع بازی ها، به منزله باخت بازیکن خواهد بود.

 5-1) غیبت بدون اعلام قبلی منجر به حذف بازیکن از جدول مسابقات خواهد شد.

 6-1) کلیه قوانین و مقررات فیده در مسابقات اعمال می شود.

 7-1) نفرات برتر بر اساس امتیازات کسب شده تعیین خواهند شد. چنانچه دو و یا چند بازیکن در امتیازی برابر بودند از شکستن امتیاز به روش های زیر برای تعیین نفرات برتر استفاده خواهد شد :

                                                                         الف) رویارویی مستقیم                     ب) بوخ هولز                        ج) مجموع بوخ هولز

 

 2) ورودیه مسابقات :

 1-2) ثبت نام صرفا به شکل اینترنتی از طریق سایت رسمی هیات شطرنج به آدرس www.hamedanchess.ir امکان پذیر است.

 2-2) ورودیه مسابقات  مبلغ 250/000 ریال می باشد.

 3-2) برای شرکت کنندگان شهرستانی مبلغ 100/000 ریال می باشد.

 4-2) خوابگاه جهت استفاده بازیکنان شهرستانی رایگان می باشد.

 3) تاریخ برگزاری مسابقات :

 1-3) مسابقات روز چهارشنبه 13 مرداد 1395 راس ساعت 17/30 بعد از ظهر آغاز خواهد شد.

 2-3) ثبت نام اینترنتی از تاریخ 95/4/30 آغار خواهد شد و کلیه علاقمندان می بایستی حداکثر تا تاریخ 95/5/11 ثبت نام خود را تکمیل نمایند. بدیهی است که پس از این تاریخ، ثبت نام امکان پذیر نمی باشد.

 برنامه مسابقات جدول 5 دوری:

روز تاریخ ساعت 10/00 ساعت 17/30
چهارشنبه 95/5/13 —— دور اول
پنج شنبه 95/5/14 دور دوم دور سوم
جمعه 95/5/15 —— ——
شنبه 95/5/16 دور چهارم دورپنجم

 

برنامه مسابقات جدول 7 دوری:

روز تاریخ ساعت 10/00 ساعت 17/30
چهارشنبه 95/5/13 —— دور اول
پنج شنبه 95/5/14 دور دوم دور سوم
جمعه 95/5/15 —— ——
شنبه 95/5/16 دور چهارم دور پنجم
یکشنبه 95/5/17 دور ششم دور هفتم

 

 4) جوایز مسابقات:

1-4) به سه نفر برتر مسابقات و همچنین نفر اول بازیکنان شهرستانی, مدال و جایزه اهدا خواهد شد.

2-4) قهرمان مسابقات، به عنوان سهمیه استان همدان به مسابقات قهرمانی کشور اعزام خواهند شد.

 

مقام جایزه (ریال)
اول 800/000
دوم 600/000
سوم 500/000
اول شهرستان 400/000

 

نشانی محل برگزاری مسابقات:

همدان، خیابان سعیدیه، ضلع شرقی استادیوم ملت، هیات شطرنج استان همدان

شماره تماس هیات شطرنج استان همدان: 38244950- 081

مسئول کمیته مسابقات: خشایار پورمسلمی 09188119989

ارسال پاسخ