آیین نامه مسابقات شطرنج قهرمانی رده های سنی استان همدان

0

آیین نامه مسابقات شطرنج قهرمانی رده های سنی استان همدان 1395

 1) قوانین و مقررات:

 1-1) مسابقات در 5 الی 7 دور به روش سویسی برگزار می شود.

 2-1) در صورتی که دربعضی از رده ها تعداد شرکت کنندگان کمتر از حد معمول باشد، مسابقات آن رده به صورت دوره ای برگزار خواهد شد.

 3-1) زمان بازی برای هر بازیکن 90 دقیقه تعیین شده و به ازای انجام هر حرکت، 30 ثانیه به زمان بازیکن اضافه خواهد شد.

 4-1) تاخیر بیش از 30 دقیقه از زمان شروع هر بازی، به منزله باخت بازیکن خواهد بود.

 5-1) غیبت بدون اعلام قبلی منجر به حذف بازیکن از جدول مسابقات خواهد شد.

 6-1) کلیه قوانین و مقررات فیده در مسابقات اعمال می شود.

 7-1) نفرات برتر براساس امتیازات کسب شده تعیین خواهند شد. چنانچه 2 و یا چند بازیکن در امتیازی برابر بودند از شکستن امتیاز به روش های زیر برای تعیین نفرات برتر استفاده خواهد شد:

                                                     الف: رویارویی مستقیم                                       ب: بوخ هولز                         ج: مجموع بوخ هولز

2) شرایط ثبت نام شرکت کنندگان:

1-2) ارائه کپی شناسنامه شرکت کنندگان موقع ثبت نام الزامی است.

2-2) شرایط سنی بازیکنان طبق جدول زیر کاملا رعایت خواهد شد:

الف) متولدین 87/10/11 به بعد رده سنی 8 سال

  ب) متولدین 85/10/11 به بعد رده سنی 10 سال

  پ) متولدین 83/10/11 به بعد رده سنی 12 سال

  ت) متولدین 81/10/11 به بعد رده سنی 14سال

  ث) متولدین 79/10/11 به بعد رده سنی 16 سال

  ج) متولدین 77/10/11 به بعد رده سنی 18 سال

 3) ورودیه مسابقات:

1-3) ورودیه مسابقات مبلغ 300/000 ریال می باشد.

2-3) برای شرکت کنندگان شهرستانی مبلغ ورودیه 150/000 ریال است.

3-3) خوابگاه جهت استقاده بازیکنان شهرستانی رایگان می باشد.

 4) جوایز مسابقات:

1-4) به سه نفر برتر هر رده سنی، حکم قهرمانی و مدال اهدا خواهد شد.

2-4) نفرات اول تمامی رده های سنی، به عنوان سهمیه استان همدان به مسابقات قهرمانی کشور اعزام خواهند شد.

 5) تاریخ برگزاری مسابقات:

1-5) مسابقات رده های سنی 8-10-12 پسران و 14-16-18 دختران  روز 30 تیر 1395 راس ساعت 17/30 بعد از ظهر، آغاز خواهد شد.

2-5) مسابقات رده های سنی 8-10-12 دختران و 14-16-18 پسران  روز 6 مرداد 1395 راس ساعت 17/30 بعد از ظهر، آغاز خواهد شد.

 

رده سنی پسران دختران زمان
8-10-12 *   95/4/30 تا 95/5/2
14-16-18 *   95/5/6 تا 95/5/9
8-10-12   * 95/5/6 تا 95/5/9
14-16-18   * 95/4/30 تا 95/5/2

 

 3-5) ثبت نام مسابقات به صورت اینترنتی و از طریق سایت هیات شطرنج همدان انجام می شود و کلیه علاقمندان می بایستی حداکثر تا تاریخ 28 تیر 1395 ثبت نام خود را تکمیل نمایند، پس از این تاریخ ثبت نام امکان پذیر نمی باشد.

 برنامه مسابقات جدول 5 دوری:

 

روز تاریخ ساعت 10:00 ساعت 17:30
چهارشنبه 95/4/30 و 95/5/6 دور اول
پنج شنبه 95/4/31 و 95/5/7 دور دوم دور سوم
جمعه  95/5/1 و 95/5/8 دور چهارم دورپنجم

 

برنامه مسابقات جدول 7 دوری:

 

روز تاریخ ساعت 10:00 ساعت 17:30
چهارشنبه 95/4/30 و 95/5/6 دور اول
پنج شنبه 95/4/31 و 95/5/7 دور دوم دور سوم
جمعه  95/5/1 و  95/5/8 دور چهارم دور پنجم
شنبه  95/5/2 و 95/5/9 دور ششم دور هفتم

محل برگزاری مسابقات: همدان، خیابان سعیدیه، ضلع شرقی استادیوم ملت، هیات شطرنج استان همدان

شماره تماس هیات شطرنج استان همدان: 38244950 – 081

مسئول کمیته مسابقات: خشایار پورمسلمی: 09188119989

ارسال پاسخ