کانال رسمی تلگرام هیات شطرنج همدان

0

اخبار مربوط به هیات شطرنج همدان را می توانید از کانال رسمی تلگرام هیات شطرنج همدان به آدرس 

https://t.me/joinchat/AAAAAD1eic89jGZ5NuREQg

هم پیگیری نمایید.

ارسال پاسخ