مرحله سوم مسابقات گرندپری بانوان جهان به اتمام رسید

0

مرحله سوم مسابقات گرندپری بانوان جهان به میزبانی کشور گرجستان در شهر باتومی برگزار شد و در پایان “والنتینا گونینا” از روسیه با کسب 7/5 امتیاز، قهرمان شد. “الکساندرا کاستنیوک” از روسیه با 6/5 و “نینو باتسیاشویلی” از گرجستان با 6 امتیاز در مکان های دوم و سوم قرار گرفتند. مسابقات گرند پری بانوان طی 5 مرحله و به میزبانی کشورهای موناکو، ایران، گرجستان، چین و روسیه برگزار می شود و هر شرکت کننده در 3 مرحله از مجموع 5 مرحله ی رقابت ها حضور می یابد. به علت میزبانی ایران در مرحله دوم مسابقات گرندپری، “سارا سادات خادم الشریعه”  به عنوان نخستین شطرنج باز ایرانی، جواز حضور در این مسابقات را به دست آورد. او در مراحل اول و دوم حاضر بود و در یک مرحله ی دیگر نیز حضور خواهد یافت. سارا سادات تا پایان مرحله سوم، در مکان نهم جدول رده بندی کلی قرار دارد.

ارسال پاسخ