فایل های آموزشی در خصوص انواع گره گشایی ها در مسابقات شطرنج

0

فدراسیون شطرنج با هدف آشنایی بیشتر بازیکنان، علاقمندان و داوران با انواع گره گشایی ها در مسابقات شطرنج فایل های آموزشی تهیه کرده است که می توانید از لینک های زیر دریافت کنید:

فایل گره گشایی ویژه بازیکنان

فایل گره گشایی ویژه داوران

مشاهده اصل خبر از سایت فدراسیون

ارسال پاسخ