امیرعرفان هاشمی عضو کمیته داوران فدراسیون شطرنج شد

0

به منظور پیشبرد هر چه بهتر اهداف کمیته داوران و اداره شورایی این بخش، دبیر و اعضای کمیته داوران فدراسیون شطرنج منصوب شدند. به گزارش روابط عمومی فدراسیون شطرنج، پس از انتخاب رئیس کمیته داوران فدراسیون شطرنج، اعضای این کمیته با پیشنهاد داور بین المللی شهره بیات و تایید ریاست فدراسیون  شطرنج انتخاب شدند. این اعضا به نمایندگی از استان های مختلف کشور و در  راستای توسعه و پیشرفت داوری  در قالب کمیته داوران فعالیت خواهند کرد. بر این اساس داور بین المللی ابوالقاسم نجیب به عنوان دبیر کمیته داوران منصوب شد و داوران بین المللی مقصود گیاهی،امیرعرفان هاشمی، سید ایمان بکاء و داوران فیده رضا پاشانجاتی و خدیجه شریف نتاج به عنوان اعضای این کمیته انتخاب شدند.

ارسال پاسخ