حضور سه داور همدانی در مسابقات بین المللی شطرنج جام خزر

0

طی احکامی از سوی سرپرست فدراسیون شطرنج، آقایان امیر عرفان هاشمی، هادی حیدریان و ایرج صباح به عنوان جانشین سرداور در مسابقات بین المللی شطرنج جام خزر منصوب شدند. این مسابقات از 22 تا 29 بهمن ماه در “زیبا کنار” برگزار می شود.

ارسال پاسخ